About our privacy policy

Poker Merchant cares about your privacy. We therefore only process data that we require for (the improvement of) our services, and we handle the information collected about you and your use of our services with care. We never make your data available to third parties for commercial purposes.

This privacy policy applies to the use of the Poker Merchant website and the services it offers. The effective date for the validity of these terms and conditions is 14/03/2021, with the publication of a new version, the validity of all previous versions expires. This privacy policy describes which information about you is collected by us, what this information is used for, and with whom and under what conditions this information may be shared with third parties. We also explain how we store your data, how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you have provided us with.

If you have any questions about our privacy policy, please contact our contact person for privacy matters, the contact details of which can be found at the end of our privacy policy.

About data processing
Below you can read how we process your data, where we store them (or have them stored), what security techniques we use and to whom the data is accessible.

Webshop software

MyWebwinkel

Our webshop is developed with software from Shopify. Personal data that you make available to us for our services are shared with this party. Shopify has access to your data to provide us (technical) support, they will never use your data for any other purpose. Shopify is on the basis of the agreement we have with them obliged to take appropriate security measures. Shopify uses cookies to collect technical information about your use of the software, no personal data are collected and / or stored.

E-mail and mailing lists

Klaviyo

Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van KlaviyoKlaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Shopify

Shopify: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Shopify. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Shopify is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Shopify gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Poker Merchant op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

Privacyzaken

You will then receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all the data to the e-mail address we have on record, together with an overview of the processors holding this data and the category under which we have stored it.

Right to rectification

You always have the right to have the data we process (or have processed) which relate to you personally or can be traced back to you. You can send a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation at the e-mail address we have on record that the data has been modified.

Right to restriction of processing

You always have the right to restrict the data that we process, or have processed, which relate to or can be traced back to you personally. You can make a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation at the e-mail address provided that the data will no longer be processed until you lift the restriction.

Right of transfer

You always have the right to have the data that we process, or have processed, and which relate to or can be traced back to you, carried out by another party. You can make a request to this effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you copies or copies of all the data about you that we have processed or that has been processed on our behalf by other processors or third parties at the e-mail address provided to us. In all likelihood, we will not be able to continue to provide services in such a case, as the secure interconnection of data files can no longer be guaranteed.

Right to object and other rights

You have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of Poker Merchant. If you object, we will immediately cease processing your data pending the outcome of your objection. If your objection is well-founded, we will make copies and/or copies of the data we are processing (or have processed) available to you, after which we will cease processing the data permanently. You also have the right not to be subject to automated individual decision-making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you believe that this is the case, please contact our contact person for privacy matters.

Cookies


Google Analytics

Through our website, cookies are placed by the US company Google as part of the "Analytics" service. We use this service to track and get reports about how visitors use the website.

This processor may be obliged under applicable laws and regulations to provide access to this data. We collect information about your surfing behaviour and share this data with Google. Google can interpret this information in conjunction with other data sets and thus track your movements on the Internet. Google uses this information to serve you targeted ads (Adwords) and other Google services and products.

Third-party cookies

In the event that third-party software solutions use cookies, this will be stated in this privacy statement.

Changes to the privacy policy

We reserve the right to change our privacy policy at any time. However, you will always find the most recent version on this page. If the new privacy policy affects the way we already process data collected about you, we will notify you by e-mail.

Contact details
Poker Merchant
info@pokermerchant.com